Paulina Tybor Komornik Sądowy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Paulina Tybor
Kancelaria Komornicza nr XXII w Krakowie
ul. Rynek Podgórski 12/35, 30-518 Kraków

Dzień dobry

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Pauliny Tybor

Kancelaria Komornicza Pauliny Tybor mieści się przy ulicy Rynek Podgórski 12/35, w Krakowie. Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 515972111 i 798998638 oraz poprzez adres mailowy krakow.tybor@komornik.pl

Spłata zadłużenia

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta:

Alior Bank S.A. 62 2490 0005 0000 4500 2005 7407 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Spłać swoje zadłużenie

Informacje

Wybierz jedną z opcji jeśli jesteś dłużnikiem lub wierzycielem

Dostępy elektroniczne

Komornik Sądowy Paulina Tybor ma dostęp do następujących systemów elektronicznych

LogoOgnivo

Ognivo - Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

LogoEsad

E-Sąd- Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl w zakładce Informacje „o portalu” złożenie wniosku do komornika

LogoEKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

LogoCepik

Cepik - jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

LogoZUS

Pue ZUS - Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

LogoCEIDG

Ceidg - Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

LogoEpuap

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.